Din rådgivning- och revisionsbyrå

Experter inom rådgivning och revision i Stockholm

BL APP

Med BL App tar du med dig ekonomin vart du än går.

Digital rådgivning- och revisionsbyrå

Låt oss inspirera din organisations tillväxt

Söker du hjälp med rådgivning och revision i Stockholm? Avanta Audit & Advisory är en byrå med bred kompetens i området med kontor i Stockholm, Uppsala och Borlänge. Vi älskar att arbeta med organisationer, för att utveckla och effektivisera ekonomiska och juridiska funktioner i verksamheten. Detta i syfte att frigöra tid och fokus för er att växa inom övriga funktioner.

Vi kan fungera både som ett komplement eller alternativ till en egen ekonomi- och juristavdelning. Oavsett vilka behov er organisation har, gör vi alltid skräddarsydda lösningar, anpassat för era specifika förutsättningar.

Med en digital inriktning, arbetar vi med de senaste tekniska lösningar och programvaror, allt i syfte att inspirera er organisation att växa.

Tjänster

Revision

Är ni i behov av revision för din organisation? Vi på Avanta hjälper er gärna och har auktoriserade revisorer att tillgå.

Ett av de krav som kan ställs på en organisation är att utföra revisioner av din verksamhet. Vi på Avanta Audit & Advisory vet att kostnaden för att efterleva krav som revisionsplikten, kan vara kostsamma. Utöver kostnaden anser många att en revision är alldeles för tidskrävande och att den inte ger tillräckligt tillbaka till företaget.

Av denna anledning har vi på Avanta matchat vårt arbetssätt med noggrant utvalda revisorer. Allt för att ni ska få en kostnadseffektiv revision. Vi säkerställer att revisionen utförs smidigt och effektivt med minimal ansträngning för er och ert företag. Givetvis uppfyller revisorerna kraven på oberoende och våra revisorer har tystnadsplikt rörande alla företagets affärer.

Är ni osäker på om organisationen behöver ha en revisor, hjälper vi givetvis till att reda ut de krav som ställs på just er verksamhet. För aktiebolag gäller att ni behöver ha en revisor om företaget når upp till två av följande värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med bolagets tredje räkenskapsåret. Dessutom kan det finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

Övriga granskningar

Utöver den lagstadgade revisionen granskar våra revisorer exempelvis:

 • Finansiella rapporter.
 • Andra företags redovisning inför uppköp eller sammangående.
 • Andra ekonomiska handlingar.

 Letar ni efter en revisor? Eller behöver ni hjälp med att granska finansiella rapporter eller andra dokument. Tveka då inte att kontakta oss. Det gör ni enklast genom kontaktformuläret nedan.

Rådgivning

Har ni kört fast och vet inte vad ni ska göra för att ta nästa steg?
Står er organisation inför en större förändringsprocess?
Saknar ni rätt expertis på företaget för att kunna utveckla det vidare?

Då kan vi på Avanta Audit & Advisory hjälpa er, som rådgivare och stöd i er organisation. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att utföra företagsrådgivning åt alltifrån nystartade bolag till stora globala koncerner.

Vi på Avanta besitter stor kompetens och expertis inom flera olika områden och hjälper organisationer med exempelvis:

Skatterådgivning

Funderar ni på om ni betalar rätt skatt i företaget, eller vilka skattemässiga risker som kan uppstå vid en förändring av er verksamhet? Vi hjälper er analysera uppkomna och potentiella situationer för att förebygga och motverka oönskade skatteeffekter. Allt för att ni ska betala rätt skatt och minimera skattebördan för organisationen och dess intressenter. Vi arbetar med att göra det omfattande och ibland svårförståeliga skatteområdet begripligt, för att ni ska kunna fokusera på organisationens kärnverksamhet.

Organisationsledning

I de flesta små och medelstora organisationerna är det oftast några få ägare och företagsledare som styr bolaget. I dessa fall kan man behöva ett bollplank i små som stora frågor och någon som hjälper till att analyserar olika beslutsalternativ. Vi på Avanta har mångårig erfarenhet av företagsledning och hjälper företagsledare att fatta bättre beslut.

Affärsplanering och marknadsplanering

Funderar ni på hur organisationen ska ta nästa steg och hur ni på ett bättre sätt kan bearbeta er marknad? Vi hjälper er att ta fram styrningsdokument och utifrån dessa skapa en marknadsplan, för att ge er de bästa förutsättningarna att få organisationen att växa.

Förvärv av bolag och avyttring av bolag

Går ni i tankarna på att förvärva ett bolag för att expandera verksamheten? Eller går ni i tankar på att sälja ert bolag? Vi på Avanta hjälper er att värdera bolaget rätt och konsultera i överlåtelsen, oavsett om ni går i köp- eller säljtankar.

Ägarskifte

Är det dags för nästa generation, eller kanske en anställd att ta över organisationen? Vi på Avanta hjälper er att analysera organisationen, för att reda ut vilket alternativ som är rätt väg för er och för organisationen. Skulle ni hellre vilja sälja bolaget, hjälper vi ert hitta rätt köpare genom vårt breda kontaktnät.

Bolagsbildning

Är ni i startgroparna att bilda ett nytt bolag för att förverkliga era idéer och drömmar? Eller ska ni expandera med ytterligare ett verksamhetsområde i en befintlig verksamhet? Vi på Avanta kan hjälpa er välja den företagsform som är mest fördelaktig för er. Vi kan också hjälpa er genomföra processen med att starta upp ett nytt bolag och allt däromkring.

Bolagsstruktur och byte av företagsform

Har ni en befintlig organisation idag, men funderar på om bolagsstrukturen och företagsformen är optimalt för er situation? Vi på Avanta hjälper er reda ut om bolagsstrukturen behöver ändras eller om företagsform bör justeras. Vi är också experter på det administrativa arbete som ett byte innebär.

Aktiebok och Aktiebrev

Idag ger färre och färre aktiebolag ut aktiebrev och aktieboken är därför ofta det enda beviset på vilka som äger andelar i olika bolag. Vi på Avanta hjälper er att hålla aktieboken uppdaterad och korrekt för att ni ska känna er säker på att alltid ha aktuell information. Skulle bolaget vilja ge ut aktiebrev hjälper vi givetvis till även med detta.

Affärsjuridik

Tycker ni det är svårt och krångligt att hålla reda på de olika företagsjuridiska momenten som krävs för er organisation? Med allt från avtalsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt och mer, är det mycket att hålla reda på oavsett organisationens omfattning. Samtidigt som kompetensen ofta saknas inom mindre organisationer, kan felsteg orsaka allvarlig skada för verksamheten. Som experter på företag och företagande kan vi de företagsjuridiska frågeställningar som organisationer ofta stöter på. Vi på Avanta och våra samarbetspartners kan bland annat hjälpa till med:

Avtalsrätt

Vi hjälper till med att upprätta de flesta typer av avtal och mallar som ni kan komma att behöva i verksamheten. Allt från uppdragsavtal, köpeavtal, anställningsavtal med mera. Vi upprättar avtal som minskar risken för obehagliga överraskningar i efterhand för er som beslutsfattare och som organisation.

Bolagsrätt

Har ni funderingar kring vilka regler som gäller för ert bolag och den bolagsform ni valt? Vi på Avanta arbetar förebyggande och proaktivt för att ni ska undvika de fallgropar som kan uppstå.

Arbetsrätt

När organisationen anställer personal är det viktigt att reglera anställningsförhållandet i ett anställningsavtal. Vi hjälper er givetvis att upprätta korrekta anställningsavtal som gör att ni kan känna er trygga med att anställa. Vi hjälper er även med frågor och funderingar kring annat som omfattas inom begreppet arbetsrätt som till exempel arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor, anställningsupphörande med mera.

Beskattningsrätt

Som Ekonomi- och Juristbyrå besvarar vi givetvis alla frågor kring beskattning för organisationen och er som ägare eller annan intressent. Allt i syfte att följa gällande lagstiftning och minimera skattebördan.

Tvistelösning

Har ni fått en stämning riktad mot er organisation? Eller känner ni att någon brutit mot ett avtal ni upprättat? Vi på Avanta kan konsultera och företräda er i dessa frågor. Blir det en domstolsfråga har vi goda samarbeten med advokatbyråer, som kan driva frågan vidare.

Tjänster

Revision

Är ni i behov av revision för din organisation? Vi på Avanta hjälper er gärna och har auktoriserade revisorer att tillgå.

Ett av de krav som kan ställs på en organisation är att utföra revisioner av din verksamhet. Vi på Avanta Audit & Advisory vet att kostnaden för att efterleva krav som revisionsplikten, kan vara kostsamma. Utöver kostnaden anser många att en revision är alldeles för tidskrävande och att den inte ger tillräckligt tillbaka till företaget.

Av denna anledning har vi på Avanta matchat vårt arbetssätt med noggrant utvalda revisorer. Allt för att ni ska få en kostnadseffektiv revision. Vi säkerställer att revisionen utförs smidigt och effektivt med minimal ansträngning för er och ert företag. Givetvis uppfyller revisorerna kraven på oberoende och våra revisorer har tystnadsplikt rörande alla företagets affärer.

Är ni osäker på om organisationen behöver ha en revisor, hjälper vi givetvis till att reda ut de krav som ställs på just er verksamhet. För aktiebolag gäller att ni behöver ha en revisor om företaget når upp till två av följande värden för båda de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med bolagets tredje räkenskapsåret. Dessutom kan det finnas krav på revisor enligt branschregler, exempelvis regler för advokataktiebolag och för kommunalt ägda aktiebolag.

Övriga granskningar

Utöver den lagstadgade revisionen granskar våra revisorer exempelvis:

 • Finansiella rapporter.
 • Andra företags redovisning inför uppköp eller sammangående.
 • Andra ekonomiska handlingar.

Letar ni efter en revisor? Eller behöver ni hjälp med att granska finansiella rapporter eller andra dokument. Tveka då inte att kontakta oss. Det gör ni enklast genom kontaktformuläret nedan.

Rådgivning

Har ni kört fast och vet inte vad ni ska göra för att ta nästa steg? Står er organisation inför en större förändringsprocess? Saknar ni rätt expertis på företaget för att kunna utveckla det vidare?

Då kan vi på Avanta Audit & Advisory hjälpa er, som rådgivare och stöd i er organisation. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av att utföra företagsrådgivning åt alltifrån nystartade bolag till stora globala koncerner.

Vi på Avanta besitter stor kompetens och expertis inom flera olika områden och hjälper organisationer med exempelvis:

Skatterådgivning

Funderar ni på om ni betalar rätt skatt i företaget, eller vilka skattemässiga risker som kan uppstå vid en förändring av er verksamhet? Vi hjälper er analysera uppkomna och potentiella situationer för att förebygga och motverka oönskade skatteeffekter. Allt för att ni ska betala rätt skatt och minimera skattebördan för organisationen och dess intressenter. Vi arbetar med att göra det omfattande och ibland svårförståeliga skatteområdet begripligt, för att ni ska kunna fokusera på organisationens kärnverksamhet.

Organisationsledning

I de flesta små och medelstora organisationerna är det oftast några få ägare och företagsledare som styr bolaget. I dessa fall kan man behöva ett bollplank i små som stora frågor och någon som hjälper till att analyserar olika beslutsalternativ. Vi på Avanta har mångårig erfarenhet av företagsledning och hjälper företagsledare att fatta bättre beslut.

Affärsplanering och marknadsplanering

Funderar ni på hur organisationen ska ta nästa steg och hur ni på ett bättre sätt kan bearbeta er marknad? Vi hjälper er att ta fram styrningsdokument och utifrån dessa skapa en marknadsplan, för att ge er de bästa förutsättningarna att få organisationen att växa.

Förvärv av bolag och avyttring av bolag

Går ni i tankarna på att förvärva ett bolag för att expandera verksamheten? Eller går ni i tankar på att sälja ert bolag? Vi på Avanta hjälper er att värdera bolaget rätt och konsultera i överlåtelsen, oavsett om ni går i köp- eller säljtankar.

Ägarskifte

Är det dags för nästa generation, eller kanske en anställd att ta över organisationen? Vi på Avanta hjälper er att analysera organisationen, för att reda ut vilket alternativ som är rätt väg för er och för organisationen. Skulle ni hellre vilja sälja bolaget, hjälper vi ert hitta rätt köpare genom vårt breda kontaktnät.

Bolagsbildning

Är ni i startgroparna att bilda ett nytt bolag för att förverkliga era idéer och drömmar? Eller ska ni expandera med ytterligare ett verksamhetsområde i en befintlig verksamhet? Vi på Avanta kan hjälpa er välja den företagsform som är mest fördelaktig för er. Vi kan också hjälpa er genomföra processen med att starta upp ett nytt bolag och allt däromkring.

Bolagsstruktur och byte av företagsform

Har ni en befintlig organisation idag, men funderar på om bolagsstrukturen och företagsformen är optimalt för er situation? Vi på Avanta hjälper er reda ut om bolagsstrukturen behöver ändras eller om företagsform bör justeras. Vi är också experter på det administrativa arbete som ett byte innebär.

Aktiebok och Aktiebrev

Idag ger färre och färre aktiebolag ut aktiebrev och aktieboken är därför ofta det enda beviset på vilka som äger andelar i olika bolag. Vi på Avanta hjälper er att hålla aktieboken uppdaterad och korrekt för att ni ska känna er säker på att alltid ha aktuell information. Skulle bolaget vilja ge ut aktiebrev hjälper vi givetvis till även med detta.

Affärsjuridik

Tycker ni det är svårt och krångligt att hålla reda på de olika företagsjuridiska momenten som krävs för er organisation?

Med allt från avtalsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt och mer, är det mycket att hålla reda på oavsett organisationens omfattning. Samtidigt som kompetensen ofta saknas inom mindre organisationer, kan felsteg orsaka allvarlig skada för verksamheten. Som experter på företag och företagande kan vi de företagsjuridiska frågeställningar som organisationer ofta stöter på. Vi på Avanta och våra samarbetspartners kan bland annat hjälpa till med:

Avtalsrätt

Vi hjälper till med att upprätta de flesta typer av avtal och mallar som ni kan komma att behöva i verksamheten. Allt från uppdragsavtal, köpeavtal, anställningsavtal med mera. Vi upprättar avtal som minskar risken för obehagliga överraskningar i efterhand för er som beslutsfattare och som organisation.

Bolagsrätt

Har ni funderingar kring vilka regler som gäller för ert bolag och den bolagsform ni valt? Vi på Avanta arbetar förebyggande och proaktivt för att ni ska undvika de fallgropar som kan uppstå.

Arbetsrätt

När organisationen anställer personal är det viktigt att reglera anställningsförhållandet i ett anställningsavtal. Vi hjälper er givetvis att upprätta korrekta anställningsavtal som gör att ni kan känna er trygga med att anställa. Vi hjälper er även med frågor och funderingar kring annat som omfattas inom begreppet arbetsrätt som till exempel arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor, anställningsupphörande med mera.

Beskattningsrätt

Som rådgivning- och revisionsbyrå besvarar vi givetvis alla frågor kring beskattning för organisationen och er som ägare eller annan intressent. Allt i syfte att följa gällande lagstiftning och minimera skattebördan.

Tvistelösning

Har ni fått en stämning riktad mot er organisation? Eller känner ni att någon brutit mot ett avtal ni upprättat? Vi på Avanta kan konsultera och företräda er i dessa frågor. Blir det en domstolsfråga har vi goda samarbeten med advokatbyråer, som kan driva frågan vidare.

Kontakt

Ta steget mot effektivare ekonomisk och juridisk administration

Mailadress
kontakt [at] avanta.se

Telefon
08-512 58 770

Besöksadress
Ringvägen 100
118 60 Stockholm

Sidan skyddas av reCAPTCHA och Google, deras Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Hantering av personuppgifter

Medarbetare Stockholm

Vi arbetar på Avanta Audit & Advisory Stockholm

Malin Wisén
010-155 83 70
malin.wisen [at] avanta.se

Lennart Andersson
010-155 83 52
lennart.andersson [at] avanta.se

Maria Larsson
010-155 83 60
maria.larsson [at] avanta.se

Filip Andersson
070-099 58 84
filip.andersson [at] avanta.se

Är du vår nästa medarbetare?
070-099 58 84
jobb [at] avanta.se

Om Stockholmskontoret

En digital byrå inom rådgivning och revision i Stockholm

Vårt Stockholmskontor finns beläget på Södermalm i Skanstull. Fastigheten vid Ringvägen 100 stod klar redan 1915, men har sedan dess byggts om och moderniserats i omgångar. Idag är byggnaden fylld av kontorslokaler, så vi har minst sagt många grannar, i både små och stora företag. Skanstulls tunnelbana leder direkt till fastighetens entré och pendeltågsstationen Stockholm Södra ligger bara på några minuters gångväg bort. Läget vid Söderleden och de 300 p-platserna i fastighetens garage gör det också lätt att ta sig hit med bil.