Skatteverket har nyligen kommit med ett nytt ställningstagande angående dricks särskilt vid betalning med kontokort.

Kontant: Drick som personalen själv kan ta hand om utgör inte inkomst för företaget och skall inte redovisas som lön för den anställda. om företaget dock fördelar dricksen efter eget bestämmande utgör det inkomst för företaget och lön för anställda. 

Kort: Drick som betalas med kontokort kan personalen inte förfoga över eftersom betalningen kommer in på företagets konto.  Företaget får i samband med kortbetalningen en skuld till personalen som motsvaras av dricksbeloppen. Om företaget även tillåter att skulden får regleras direkt genom att personalen tar motsvarande belopp kontant ur kassan utgör detta en sådan förändring av växelkassan som – enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister – ska registreras i kassaregistret. Uppkomsten av sådan skuld och regleringen av skulden utgör affärs­händelser som enligt bokföringslagen utlöser bokföringsskyldighet. I företagets bokföring ska det därför finnas underlag som visar skuldens uppkomst och hur den har reglerats med betalning till olika personer. Sådan dricks utgör inte inkomst för företaget.