Regeringen har lagt fram ett förslag om en tillfällig höjning av ROT-taket till 75 000 kronor för att stärka byggbranschen under den rådande ekonomiska nedgången. Förslaget omfattar även separata tak för ROT- och RUT-avdrag under perioden juli till december 2024.

 

Regeringens förslag

I ett nytt försök att stimulera byggsektorn under den aktuella ekonomiska lågkonjunkturen, har regeringen presenterat en proposition där man föreslår att tillfälligt höja taket för ROT-avdrag från de nuvarande 50 000 kronor till 75 000 kronor per person. Detta nya tak ska börja gälla från den 1 juli 2024 och vara i kraft till utgången av december samma år.

 

Separata tak för ROT- och RUT- avdrag

Förslaget, som först aviserades i regeringens budgetproposition för 2024, inkluderar även en anpassning där separata tak införs för ROT- och RUT-avdrag. Båda dessa avdrag kommer tillfälligt att ha samma höjda gräns på 75 000 kronor per person. Tidigare har ett gemensamt tak på 75 000 kronor gällt för både ROT- och RUT-avdrag.

 

En hjälp till byggsektorn

Denna åtgärd är alltså tänkt att öka efterfrågan på ROT-arbeten under en period då andra bygg- och anläggningsarbeten förväntas minska. Regeringen hoppas i och med detta kunna bibehålla både produktion och sysselsättning inom byggindustrin trots ekonomiska utmaningar. Det kommer att vara tillämpligt på betalt hushållsarbete, förmåner från sådant arbete, samt hushållsarbete som rapporterats i en förenklad arbetsgivardeklaration under året.

Regeringen har beräknat att förslaget kommer att minska skatteintäkterna med 960 miljoner kronor under 2024, men det är ett pris man är villig att betala för att hålla byggbranschen flytande.

 

Vill du läsa mer om hur ROT- avdraget fungerar kan du gå in på Så fungerar rotavdraget | Skatteverket. Där kan du även läsa mer om hur själva processen ser ut från start till färdigt arbete.

Intresserad av att läsa lagrådsremissen går den att ta del av på Tillfälligt höjt tak för rotavdraget – Regeringen.se