För att slippa betala kostnadsränta så kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att täcka mellanskillnaden. Räntan är nu uppe i 5%, vilket är högre än tidigare, så det är klokt att göra en extra inbetalning om du vill undvika räntekostnader.

Om du tror att skillnaden mellan den preliminära skatten och den slutliga skatten kommer att vara högst 30 000 kr; då kan du betala mellanskillnaden till ditt skattekonto senast den 3:e i den femte månaden efter beskattningsårets slut för att undvika extra ränta på det beloppet. För de som har kalenderår som beskattningsår innebär det att pengarna ska finnas på skattekontot senast den 3:e maj varefter ränta börjar beräknas.

Om skillnaden är mer än 30 000 kr bör du göra en extra betalning för det överskjutande beloppet senast den 12:e i den andra månaden efter årets slut för att undvika räntekostnader. För de som har kalenderår som beskattningsår innebär det att på den delen av underskottet som överskrider 30 000 kr ska pengarna finnas på skattekontot senast den 12:e februari för att undvika ränta. Resterande del upp till 30 000 kr ska som i ovan stycke betalas senast den 3:e i den femte månaden efter beskattningsårets utgång.

Eventuellt underskott som meddelas i samband med slutskattebeskedet ska betalas inom 90 dagar och de flesta ska ha betalat sin skatt senast den 12:e september 2024.

Kostnadsräntan är för närvarande 5% fram till förfallodagen och därefter ökar den till 20%. Det är en s.k. dag-för-dag-ränta vilket innebär att du enbart betalar ränta för dagar med underskott.

Det kan vara bra att veta att Skatteverket i vissa fall automatiskt återbetalar överskott som finns på skattekontot. Om du gör en extra inbetalning så lägg därför samtidigt in en utbetalningsspärr vilket sker via Skatteverkets e-tjänster. Om du har några funderingar kring detta så tveka inte att höra av dig till oss på Avanta så hjälper vi till.

Här kan du läsa mer om extra inbetalning till skattekontot  Extra inbetalning till skattekontot | Skatteverket